ROT-avdraget


Som konsument kan du göra ett ROT-skatteavdrag för utförda tjänster av VVS-företag

Vad är ett ROT-avdrag?
Ett ROT-avdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.
Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kr per år och individ. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.
Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja sin del av avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.

Läs mer om ROT-avdraget:
www.skattereduktion.se
www.regeringen.se/sb/d/11257

Comments are closed.