Värmepumpar


Boströms Rör AB säljer, installerar och servar värmepumpar och pannor från CTC.

Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig frihet att längre fram komplettera till exempel bergvärmen med andra kostnadseffektiva värmekällor.

CTC värmepumpar är rustade  för olika scenarion när det gäller framtida tillgång och pris på energi. Så oavsett om du planerar att anlägga en swimmingpool, glasa in uteverandan eller bygga till för tonårsbarnen, kan du dimensionera värmesystemet för ditt nuvarande behov och senare köpa exempelvis solpaneler som levererar den komfort du då behöver.

Att välja en värmepump från CTC är att göra ett val med bibehållen valfrihet.

www.ctcvarme.se

 

 

 

 

Comments are closed.